• Înscriere

  Pentru înscriere aveţi nevoie de:

  1. Copie după C.I.
  2. Copie după certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz
  3. Copie după ultima diploma de studii –  sau foaie matricolă  legalizată
  4. Adeverinţă medicală
  5. Dosar cu şina şi folie

   

  La înscriere se va completa contractul de şcolarizare eliberat împreună cu factura pe persoană fizică sau juridică.
  La data înscrierii, plata se poate efectua integral sau doar prima rată a cursului.
  În cazul în care din diferite motive cursul/training-ul nu se poate desfăşura, Fashion Academy se obligă să vă restituie suma achitată.

   fashion-academy.ro